FŐOLDAL BEMUTATKOZUNK PANASZKEZELÉS ADATKEZELÉS ÜZLETSZABÁLYZAT PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR
KAPCSOLAT

Adatkezelés (GDPR)

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az Érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbiakban letölthető tájékoztatást adja.

Adatkezelési (GDPR) tájékoztató